Fodor's Expert Review Bellagio

$ Xujiahui, Hongqiao and Gubei Chinese
Chinese Taiwanese Lively Lunch Dinner $

Quick Facts

1318 Lujiazui Huan Lu
Shanghai, Shanghai Shi  200120, China

021-5015–1539

www.bellagiocafe.com.cn